, ,

സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആര്? കേരളത്തിലെ സ്വർണവിലയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ!

how is gold rate decided. what are the factors aftecting gold rate.

നമ്മുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നായ സ്വർണവില എങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങളറിയുന്നുണ്ടോ? കേരളത്തിൽ സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഉള്ള പ്രക്രിയകളും അവ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നതെന്തുകൊണ്ടെന്നും നാം പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, കേരളത്തിൽ സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതികൾ വിശ്വാസ്യതയുള്ളതാണോ?

സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ഡോളറിന്റെയും രൂപയുടെയും വിനിമയ നിരക്ക്, രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വില എന്നിവ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഓൾ കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷന്റെ (AKGSMA) മൂന്നംഗ കമ്മിറ്റി സ്വർണവില പ്രതിദിനം നിശ്ചയിക്കുന്നു. ഈ വിലയാണ് കേരളത്തിലെ 95% സ്വർണ വ്യാപാരികളും അനുസരിക്കുന്നത്.

24 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില ജിഎസ്ടിയോട് കൂടി ഒരു ഗ്രാമിന് 7273 രൂപയുള്ളപ്പോൾ. എന്നാൽ, ജിഎസ്ടി ഇല്ലാത്ത വില 7061.17 രൂപയാണ്. ഈ വിലയെ 916 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ലഭിക്കുന്ന തുക 995 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ 6500.53 രൂപ കിട്ടുന്നു. അതിലേക്ക് 35 രൂപ ലാഭവിഹിതം ചേർത്ത് 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രാം വില 6535 രൂപയാക്കുന്നു (ഏപ്രിൽ 6ലെ വില). 7061.17 x 916 / 995 = 6500.53 + 35 = 6535 (റൗണ്ട് ചെയ്തു). ലാഭവിഹിതം ഓരോ ദിവസത്തെ ഡിമാൻഡിനു അനുസരിച്ചാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ചില സമയങ്ങളിൽ ലാഭവിഹിതം ഇല്ലാതെയും ദിവസേനയുള്ള നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കാറുണ്ട്. വിൽക്കുമ്പോൾ, മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടിയും പണിക്കൂലിയും ഹാൾമാർക്കിങ് ചാർജും സ്വർണാഭരണത്തിന് ഈടാക്കും.

ഓരോ ദിവസവും ഡിമാൻഡിനു അനുസൃതമായി ലാഭവിഹിതം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോൾ ലാഭവിഹിതം കൂടാതെയും വില നിശ്ചയിക്കാറുണ്ട്. സ്വർണാഭരണത്തിന് പണിക്കൂലിയും ഹാൾമാർക്കിങ് ചാർജും ഈടാക്കുന്നുണ്ട്.

സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ മാർഗങ്ങൾ.

  1. ഗോൾഡ് ഇടിഎഫുകൾ: ഓഹരി വിപണിയിൽ സ്വർണ ഇടിഎഫുകൾ വഴി നിക്ഷേപിക്കുക. ഇത് ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡിനെക്കാൾ സുരക്ഷിതവും ലിക്വിഡിറ്റിയുള്ളതുമാണ്.
  2. സ്വർണ നാണയങ്ങൾ വാങ്ങുക: പുതിയതോ പഴയതോ ആയ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ഒരു പ്രധാന മാർഗ്ഗമാണ്. ഇവ സുരക്ഷിതമായി സംരക്ഷിക്കുകയും വില ഉയർന്നാൽ വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം.
  3. സ്വർണ ബാറുകൾ: സ്വർണ ബാറുകൾ വാങ്ങുന്നത് കൂടുതൽ തൂക്കവും മൂല്യവും ഉള്ളതിനാൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ഉത്തമമാണ്.
  4. സ്വർണാഭരണങ്ങൾ: സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുകയും അവ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത് നിക്ഷേപവും ഉപയോഗവും ഉള്ള മാർഗ്ഗമാണ്.
  5. ഗോൾഡ് ഫണ്ടുകൾ അഥവാ ഇടിഎഫുകൾ: സ്വർണത്തിന്റെ വിലയനുസരിച്ച് മാറുന്ന ഈ ഫണ്ടുകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് സ്വർണം നിക്ഷേപിക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Handpicked News

SSC Online Coaching Academy Website.  My entrance Provides you SSC exam Question papers and Solutions with detailed explanation.
SSC Online Preparation
SSC Previous Year Question paper with answers. SSc Mock test at My entrance
SSC Online Preparation! – Turn Every Moment into an SSC Learning Opportunity with MyEntrance. Learn in the Office, at Home, or While Traveling.

Sensational

Your Path to NIFT General Ability Test (GAT) Begins Here! – Navigate Through Interactive Quizzes with Detailed Insights on MyEntrance.

Health & Wellness

Science & Technology

Sydney Sweeney KERALA: Tourist Attractions Rashmika Mandanna Neeta Pillai Ahaana Krishna